Správca obsahu

Správcom obsahu tohto webového sídla je Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty. Pripomienky k obsahu prosím posielajte na adresu beke.zoltan@zupa-tt.sk.