Úvod

NÁVŠTEVNÝ PORIADOK
PONDELOK – NEDEĽA OD 08,00 – 16,00 HOD. 

Režim a podmienky návštev

Preferujeme návštevy v exteriéri:
Vstupná zóna areálu - vyhradený priestor s lavičkami (v prípade vhodného počasia), Altánok (v prípade nevhodného počasia)

V interiéri:
Izba klienta alebo priestory na to určené
návšteva na izbe klienta je možná len u imobilných, ležiacich klientov (terminálne štádium) po konzultácii s riaditeľom zariadenia.

Dĺžka návštevy
60 minút

Kontakt pre návštevy
tel.:031/7849127 mobil: 0915803592

Ohlasovanie návštev
ohlásenie návštevy cez pracovný týždeň od 8,00 – 14,00 h minimálne 24h vopred, pred víkendom 48 h vopred, z dôvodu organizácie návštev.

Pravidlá pre priebeh návštev

Vstupná kontrola
Návštevník je pred vstupom do zóny povinný dôkladne si dezinfikovať ruky, prekryť si horné dýchacie cesty (nos a ústa) podľa aktuálneho usmernenia FFP2/rúško, preukázať sa platným negatívnym testom na ochorenie COVID 19 bez uplatnenia výnimky z testovania, absolvovať skríning zdravotného stavu (meranie TT, cestovateľská anamnéza - vyplnenie Čestného prehlásenia).

Miesto pre návštevy - návštevy môžu byť realizované len v priestoroch vyhradených pre návštevy.

Podmienky pre návštevníkov:

  • návšteva je povinná používať po celý čas návštevy FFP2/rúško, rukavice alebo dezinfekciu rúk,
  • dodržiavať predpísanú bezpečnú vzdialenosť osôb - minimálne 2m,
  • konzumovať jedlá a nápoje počas návštevy nie sú povolené,
  • návštevník v exteriéri nesmie vstupovať do interiéru budov,
  • sociálna izolácia návštevníka od iných osôb mimo navštevovanej osoby.

Po ukončení návštevy - po každej návšteve je priestor vyvetraný a dezinfikovaný (stôl, stoličky, kľučky, lavica,  dotykové plochy), virucídnym dezinfekčným  prostriedkom, vykoná sa dezinfekcia rúk klienta - službukonajúci personál.

Legenda:

Návšteva u klienta je možná len so súhlasom riaditeľa zariadenia.

Každá návšteva u klienta je povinná pri príchode zahlásiť sa službukonajúcemu zamestnancovi. Každá návšteva u klienta je povinná rešpektovať aktuálny režim návštev a Domáci poriadok zariadenia. Pri zhoršení epidemiologickej situácie ako aj pri nedodržaní uvedených podmienok si riaditeľ zariadenia, v záujme ochrany verejného zdravia a bezpečnosti klientov i zamestnancov vyhradzuje možnosť obmedziť vstup alebo ukončiť návštevy pre návštevníka, ktorý nedodržal stanovené podmienky. 

Zariadenie umožňuje a podporuje pobyt prijímateľov v domácom prostredí za dodržania aktuálne stanovených hygienicko-epidemiologických podmienok, podľa požiadaviek ÚVZ SR a interných usmernení a zachovania bezpečnosti a ochrany zdravia prijímateľa sociálnych služieb vo vzťahu k SARS-CoV-2.

Naším opatrením chránime nielen Vás, ale aj Vašich najbližších i seba!

Za pochopenie Vám úprimne ďakujeme.

Mgr. Zoltán Beke
riaditeľ