Úvod

Plán a režim uvoľňovania opatrení v DSS pre dospelých v Košútoch

Domov sociálnych služieb pre dospelých v Košútoch pristupuje k postupnému uvoľňovaniu opatrení zavedených za účelom zamedzenia šírenia ochorenia COVID – 19. Na postup a rýchlosť uvoľňovania opatrení môže mať vplyv aktuálna epidemiologická situácia, opatrenia ÚVZ SR a ďalšie usmernenia MPSVR.

Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní uvedených podmienok si štatutárny zástupca DSS Košúty, vyhradzuje možnosť obmedziť návštevy opätovne. Taktiež môže pristupovať v rámci opatrení pristupovať individuálnym spôsobom ku každému návštevníkovi, ktorý nedodržiava podmienky stanovené v Pláne a režime uvoľňovania opatrení.

Plán a režim uvoľňovania opatrení v DSS pre dospelých v Košútoch (pdf súbor)