Úvod

 

Vážení priatelia,

z príležitosti oslavy 65. výročia založenia nášho zariadenia

Vám oznamujeme, že sa uskutoční

II. ročník „Dňa otvorených dverí“ spojený s „Lečo párty“!

 

Vstupné na podujatie činí 5,- eur, ktoré zahŕňa:

okrem kultúrneho programu aj malú diskotéku, klobáskové lečo, pagáče, nápoje (bezodný pohár kávy, čaju, malinovky), zákusok, dobrú náladu, mačku vo vreci, tombolu, obhliadku zariadenia.

Svoju účasť prosíme nahlásiť do 3. augusta 2018 na sekretariáte zariadenia. Vstupné je možné uhradiť aj šekom, (č.ú. SK 2881800000007000491032,  VS 17082018), do 3. augusta 2018. Uhradené vstupné použijeme na výlet do Národného žrebčína Topoľčianky.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!                       

                                               PhDr. Lívia Katona, PhD.

                                                 riaditeľka zariadenia