Pri nástupe do zariadenia

V prípade, že v zariadení sa uvoľní miesto a ste na poradí, dostanete od nás písomnú informáciu o dátume a čase nástupu. Súčasťou oznámenia bude aj informácia o tom, aké doklady je potrebné predložiť pri nástupe (osobné doklady, lekárske správy a podobne) a tiež zoznam odporúčaných vecí. Všetky potrebné informácie ohľadne nástupu vám poskytne sociálna pracovníčka zariadenia!