Naše aktivity

Je dobré začať nový rok niečim výnimočným, a v tomto duchu sme začali nový rok aj my. Dňa 10.

V tohtoročnom predvianočnom období naše zariadenie DSS pre dospelých Košúty zažilo milé prekvapenie, boli sme kontaktovaní občianskou iniciatívou zastúpenou p.

Tohtoročné adventné obdobie bolo v DSS Košúty bohaté na kultúrne podujatia a finišovalo slávnostným vianočným obedom, ktorý sa uskutočnil v popoludňajších hodinách v reštaurácií Eden v Galante dňa 20.12. 2018.

Dňa 19. decembra 2018 zavítali do nášho zariadenia v dopoludňajších hodinách deti z miestnej základnej školy. Vystúpili s pekným vianočným programom a my sme ich úsilie ocenili silným potleskom a sladkosťou.

Dňa 18. decembra 2018 spevokol zariadenia DSS pre dospelých Košúty v podvečerných hodinách sa zúčastnil na kultúrnom programe, ktorý je už tradične súčasťou Vianočných trhov v Galante.

Dňa 13. decembra 2018 sa v DSS pre dospelých Košúty v popoludňajších hodinách uskutočnil v jedálni nášho zariadenia vianočný koncert, ktorý pre nás pripravila hudobná formácia s názvom Magnolia Trio.

Dňa 11. decembra 2018 zavítali do nášho zariadenia DSS Košúty v dopoludňajších hodinách deti z miestnej materskej školy.

S príchodom decembra narastalo očakávanie klientov DSS Košúty. Šiesty december sa blížil a s ním aj dlho očakávaný príchod Mikuláša, ktorý ako každý rok zavítal medzi klientov so svojim pomocníkom čertom.

Stránky