Naše aktivity

Dňa 28.9.2018 sme sa zúčastnili výletu do mesta Topoľčianky, kde sme si prezreli pamätihodnosti tohto krásneho mesta. 26 obyvateľov DSS Košúty spolu s rodinnými príslušníkmi a personálom sa zúčastnilo na výletu.

Deň 17. august 2018 sa vyznačoval viacerými historickými momentmi.

Dňa 7.8. 2018 sa PSS DSS Košúty v doprovode inštruktorov sociálnej rehabilitácie
zúčastnili návštevy Vlastivedného múzea v Galante. Pre veľký záujem bola toto už druhá návšteva

Dňa 1.8.2018 bola klientmi DSS Košúty vykonaná dlho očakávaná návšteva termálneho
kúpaliska Vincov les. Každý sa veľmi tešil, lebo vedel, že ho čaká deň plný zážitkov, relaxu a

Dňa 3.7. 2018 navštívilo sedem obyvateľov DSS pre dospelých, Košúty Vlastivedné múzeum v Galante.

Dňa 22. júna 2018 sme strávili príjemné, tvorivé dopoludnie. Neboli sme sami, privítali sme medzi nami pani Bc. Zlaticu Gažovú – riaditeľku Domu Matice slovenskej v Galante.

Dňa 20.6. 2018 sa 13 PSS (prijímateľov sociálnej služby) DSS Košúty vybralo na malý výlet do neďalekého Eko parku Relax.

Dňa 12.6. 2018 sa sedem prijímateľov sociálnej služby DSS Košúty zúčastnilo výletu na hrad Červený kameň.

Stránky