Naše aktivity

Dňa 7. augusta 2019 sa konal v našom zariadení – v Domove sociálnych služieb pre dospelých, Košúty športový deň.

Dňa 30.7. 2019 v popoludňajších hodinách spolu so siedmimi PSS Domova sociálnych služieb pre dospelých Košúty sme sa v krásnom slnečnom počasí na malý výlet.

Vo štvrtok 25.7. 2019, bol krásny slnečný deň, ktorý sme sa rozhodli stráviť pri vode a pod modrou oblohou v Termálnom kúpalisku Horné Saliby.

V piatok dňa 31.5. 2019 do nášho zariadenia, do DSS pre dospelých v Košútoch zavítala vzácna návšteva, členovia tímu Rescue Slovakia, ktorí sa venujú výcviku záchranárskych psov.

Dňa 28.5. 2019 zavítala so svojim hudobným pozdravom do DSS Košúty hudobná skupina Magnólia Trio z Veľkých Úľan. Nebolo to po prvýkrát, kedy sme toto sympatické hudobné teleso privítali v našom zariadení.

Dňa 23. mája 2019 naše zariadenie – DSS pre dospelých v Košútoch prijalo milé pozvanie Rehabilitačného zariadenia pre mentálne postihnutých v maďarskom meste Tatabánya na aktívnu účasť na hudobnom festivale.

Tradície sú na to, aby sa zachovávali, a tohto sa držíme aj my, v DSS pre dospelých Košúty. Dňa 30. apríla 2019 sme si v popoludňajších hodinách pripomenuli a zrealizovali tradíciu našich predkov – tzv.

Dňa 29. apríla 2019 sme u nás v zariadení, v DSS pre dospelých, Košúty privítali veľmi špeciálnu návštevu. So svojím predstavením nás prišli potešiť Clowndoctors – zdravotní klauni.

Stránky