Naše aktivity

Dňa 7.5. 2018 zavítalo so svojim hudobným darčekom do DSS Košúty hudobné zoskupenie Magnólia Trio z Veľkých Úľan.

Dňa 30.4. 2018 sa konala v DSS Košúty už tradičná akcia, akou je Stavanie "Mája".

V dňoch 24.4. - 26.4.2018 sa v DSS Košúty zamestnanci zdravotného, výchovného a sociálneho úseku zúčastnili II. kurzu posunkového jazyka.

Dňa 12.04.2018 sa v Domove sociálnych služieb pre dospelých Košúty konala zaujímavá prednáška s tematikou Zdravie verzus tradičná čínska medicína, ktorú prezentovala česká spoločnosť Phyto CZ, s.r.o.

Dňa 12.4. 2018 sa klienti DSS Košúty zúčastnili výletu do Trnavy, kde si pozreli umelecké diela v Galérii Jána Koniarka.

Dňa 23.3.2018 sa v DSS Košúty uskutočnil už tradičné kultúrne podujatie s názvom Môj najkrajší literárny zážitok. Témou tohto 6. ročníka bola rodina a pripomenuli sme si aj 190.

Dňa 22.3.2018 sa na základe pozvania kolegov z Domova dôchodcov /DD/ v Dolných Salibách zúčasnili zamestnanci DSS pre dospelých Košúty predajnej výstavy výrobkov, ktorá sa uskutočnila v priestoroch DD v Dolných Salibá

Dňa 13.2. 2018 navštívili vybraní klienti DSS Košúty Múzeum dopravy v Bratislave, ktoré má sídlo v priestoroch hlavnej železničnej stanice.

Stránky