Naše aktivity

V dňoch 20.-21.11.2018 sa konal v DSS pre dospelých Košúty nadstavbový kurz Bazálnej stimulácie, na ktorom sa okrem pracovníčok zdravotného úseku DSS Košúty zúčastnili aj kolegyne zo Šintavy a z Medveďova.

Dňa 7. novembra 2018 do nášho domova zavítali hostia – a dovolíme si tvrdiť, že už aj priatelia, spevokol, ktorý pôsobí popri Klube dôchodcov v neďalekej dedine Jánovce.

Dňa 19.10. 2018 sa v poobedňajších hodinách v čase od 13.30 hod. v priestore DSS Košúty konala už tradičná jesenná opekačka. Pred opekačkou sme si pripravili palice na opekanie a drevo na oheň.

Dňa 18. septembra 2018 sa v Kultúrnom dome v Sládkovičove konal XI.

Dňa 28.9.2018 sme sa zúčastnili výletu do mesta Topoľčianky, kde sme si prezreli pamätihodnosti tohto krásneho mesta. 26 obyvateľov DSS Košúty spolu s rodinnými príslušníkmi a personálom sa zúčastnilo na výletu.

Deň 17. august 2018 sa vyznačoval viacerými historickými momentmi.

Dňa 7.8. 2018 sa PSS DSS Košúty v doprovode inštruktorov sociálnej rehabilitácie
zúčastnili návštevy Vlastivedného múzea v Galante. Pre veľký záujem bola toto už druhá návšteva

Dňa 1.8.2018 bola klientmi DSS Košúty vykonaná dlho očakávaná návšteva termálneho
kúpaliska Vincov les. Každý sa veľmi tešil, lebo vedel, že ho čaká deň plný zážitkov, relaxu a

Stránky