Naše aktivity

Dňa 23.11. 2018 sa konala v našom zariadení – už tradičná – Katarínska zábava. Na akcii nechýbal tanec, spev, dobrá nálada, pohostenie a samozrejme nemohli chýbať ani dobrovoľné vystúpenia našich obyvateľov.

V dňoch 20.-21.11.2018 sa konal v DSS pre dospelých Košúty nadstavbový kurz Bazálnej stimulácie, na ktorom sa okrem pracovníčok zdravotného úseku DSS Košúty zúčastnili aj kolegyne zo Šintavy a z Medveďova.

Dňa 7. novembra 2018 do nášho domova zavítali hostia – a dovolíme si tvrdiť, že už aj priatelia, spevokol, ktorý pôsobí popri Klube dôchodcov v neďalekej dedine Jánovce.

Dňa 19.10. 2018 sa v poobedňajších hodinách v čase od 13.30 hod. v priestore DSS Košúty konala už tradičná jesenná opekačka. Pred opekačkou sme si pripravili palice na opekanie a drevo na oheň.

Dňa 18. septembra 2018 sa v Kultúrnom dome v Sládkovičove konal XI.

Dňa 28.9.2018 sme sa zúčastnili výletu do mesta Topoľčianky, kde sme si prezreli pamätihodnosti tohto krásneho mesta. 26 obyvateľov DSS Košúty spolu s rodinnými príslušníkmi a personálom sa zúčastnilo na výletu.

Deň 17. august 2018 sa vyznačoval viacerými historickými momentmi.

Dňa 7.8. 2018 sa PSS DSS Košúty v doprovode inštruktorov sociálnej rehabilitácie
zúčastnili návštevy Vlastivedného múzea v Galante. Pre veľký záujem bola toto už druhá návšteva

Stránky