„The voice of Košuty“ - Hlas Košút

Dňa 28. januára 2020 sa v priestoroch našom domove konal prvý ročník speváckej súťaže s názvom „The voice of Košuty - Hlas Košút“. V jedálni zariadenia zišli súťažiaci – z radov našich prijímateľov, tiež porota – ktorej predsedajúcou bola Mgr. Erika Slezáková – vedúca speváckeho tria Magnólia Trio, a ako inak – široké publikum. Súťaž zahájila predsedajúca poroty, ktorá nám na úvod zaspievala zopár šlágrov. Potom už nasledovali jednotlivé bloky vystúpení súťažiacich – našich prijímateľov.

Každý z týchto blokov bol orientovaný na iný hudobný žáner – pop, ľudové piesne, country. Porota hodnotila číselne i verbálne a publikum zas veľkým aplauzom. V závere podujatia prebehlo vyhodnotenie súťažiacich, ako inak, - všetci skončili na prvom mieste. Obdarovaní boli malými darčekovými balíčkami a diplomami.

V závere zazneli ešte piesne od pani Eriky a spečatená bola dohoda, že budúci rok si túto veselú talentovú súťaž pre veľký úspech zopakujeme. Mgr. Beáta Bedecsová

Fotogaléria