Veľká noc v Domove dôchodcov Dolné Saliby

Dňa 12. apríla 2019 sa DSS pre dospelých v Košútoch zúčastnil skvelej akcie v domove dôchodcov v neďalekej obci Dolné Saliby. Tento domov dôchodcov okrem toho, že oslávil 15. výročie založenia, usporiadal aj predajné veľkonočné trhy, kde svoje výrobky prezentovali okolité zariadenia sociálnych služieb, taktiež drobní podnikatelia z oblasti agrovýroby z najbližšieho okolia. Hneď pri príchode nás privítali zamestnanci oblečení v krojoch, nechýbali vynikajúce koláče, ktoré sami napiekli a dobrá kávička. Sortiment výrobkov predávajúcich bol naozaj pestrý, každý si prišiel na svoje. My sme tiež prispeli svojimi výrobkami, aby sme rozšírili ponuku. Predávali sme tkané rohožky, ikebany, košíky, ozdoby na zapichnutie do kvetináčov. Keďže v domove sme neboli po prvýkrát, naskytla sa nám príležitosť stretnúť sa aj s nám už známymi tvárami a trošku si vymeniť vzájomne novinky, prípadne sa inšpirovať tvorbou, čo je vždy veľmi milé a prínosné. Dúfame, že sa skoro opäť uvidíme s
našimi priateľmi z Dolných Salíb.

Mgr. Bedecsová Beata

Fotogaléria: 
Predajné trhy