Valentínske posedenie

V našom zariadení sa 12.2.2021 konalo posedenie, ktoré aj bavilo a aj edukovalo. Bavilo preto, že to bolo posedenie pri príležitosti sviatku Sv. Valentína a edukovalo preto, že sme si porozprávali aj o histórii tohto sviatku. Tí čo vedeli si zopakovali a tí čo nevedeli sa naučili, že Svätý Valentín bol kňaz, lekár a neskorší svätec. Pôsobil v cisárskom Ríme. Skutky, vďaka ktorým si naňho všetci zamilovaní na začiatku februára spomínajú, sa spájajú s vládou cisára Claudia, ktorý zakázal svojim vojakom uzatvárať manželstvá. Práve kňaz Valentín tento zákaz ignoroval a tajne sobášil zaľúbené páry. Jeho konanie sa donieslo cisárovi, ktorý dal rebelujúceho kňaza uväzniť a 14. februára 269 kat mečom ukončil jeho život.

Ale mi sme sa chceli viac baviť a aj sme sa bavili, ako sa vzdelávať. Niektorí si pripravili svoje príspevky, čo to porozprávali aj o svojich prvých láskach, pospomínali si, lebo tie prvé boli tie najkrajšie a najsladšie... Pri tejto príležitosti sa predstavili nový obyvatelia nášho domova, stručne popísali odkiaľ sú, čo robili a tak nám dovolili nahliadnuť do ich životov. Na stoloch sme mali napečené sladké jahodové zákusky a slané drobnosti k nahryznutiu. Tieto sladkosti boli pripravené z láskou na túto príležitosť a to pri terapeutickej činnosti v našej kuchynke, takže žiadne kupované veci, ale pekne domáce napečené. No a potom sa už len tancovalo a bavilo sa. Ešte dobre, že história zaznamenala činy Sv. Valentína a pamäť ľudstva ich uchovala v tradíciách a v sviatkoch.

Klienti tancujú
Klient s úsmevom
Klienti pri stole