Štrkovecká barónka

Dňa 20.marca 2019 sme sa na pozvanie našich priateľov z Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých, Šoporňa-Štrkovec zúčastnili na 16.-tom ročníku Medzinárodnej prehliadky umeleckej tvorivosti klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Podujatie sa začalo v ranných hodinách v Mestskom kultúrnom dome v Galante. Vystúpenia jednotlivých zariadení boli rozčlenené do troch blokov. Po prvom bloku nasledovala prestávka na občerstvenie. My – jedenásti tanečníci - sme sa prezentovali v druhom bloku a to tanečným vystúpením na pieseň od skupiny ABBA, Dancing Queen. Vystúpenie sme si všetci doslova užili a zožali sme veľký potlesk. Po druhom bloku vystúpení nasledoval výborný, bohatý obed a chutný zákusok. Posilnení obedom sme si pozreli poslednú časť vystúpení a nasledovalo vyhodnotenie a odovzdávanie diplomov a sladkých balíčkov, ako ocenenie vystupujúcim za ich úsilie. Po tomto oficiálnom ukončení akcie nasledovala voľná zábava. Vďaka našim priateľom zo Šoporne, ktorým zo srdca ďakujeme za milé pozvanie, sme prežili príjemný, veselý deň a tiež sme mali príležitosť stretnúť sa s priateľmi a známymi z ostatných zariadení. Ďakujeme!!!

Mgr. Beata Bedecsová

Fotogaléria