Športový deň

Dňa 24. júna 2020 sme si  usporiadali v DSS Košúty pre dospelých „Športový deň“. V dopoludňajších hodinách sme sa stretli na dvore zariadenia, kde sme si zasúťažili v rôznych klasických športových disciplínach. Pre tých, ktorí športu až tak veľmi „neholdujú“ sme pripravili dobré piesne, a tak nechýbal ani tanečný parket s tanečníkmi. Samozrejme, desiata adekvátna k takejto udalosti v podobe špekačkov musela byť. Počasie nám prialo, a v kombinácii s pohybom, tancom, dobrou desiatou to malo pozitívny dopad na našu náladu, ktorá bola výborná. Výhercovia jednotlivých kategórií boli odmenení sladkými odmenami, ktoré sa samozrejme ušli aj všetkým zúčastneným. Tešíme sa na budúci športový deň.

Fotogaléria