Návšteva Vlastivedného múzea v Galante

Dňa 7.8. 2018 sa PSS DSS Košúty v doprovode inštruktorov sociálnej rehabilitácie
zúčastnili návštevy Vlastivedného múzea v Galante. Pre veľký záujem bola toto už druhá návšteva
múzea, ktorú sme zrealizovali tohto leta. Múzeum ponúka zaujímavé exponáty súvisiace s našim
regiónom, a zaujímavý výklad pani lektorky nám priblížil jeho tradície, kultúru a život obyvateľstva
v minulosti. Zaujala nás hlavne výstava dokumentujúca vznik, vývoj a rozvoj mlynárstva.
Zaujímavá bola i dočasná expozícia – "putovná výstava" – o histórií piva a pivovarníctva.
Atraktivita múzea nespočíva len v zaujímavých exponátoch, ale aj v dostupnosti pre širokú
verejnosť, nakoľko vstup do múzea je bezbariérovo riešený.

Fotogaléria: 
Odpočinok po návšteve múzea
V múzeu