Návšteva Vlastivedného múzea v Galante

Dňa 3.7. 2018 navštívilo sedem obyvateľov DSS pre dospelých, Košúty Vlastivedné múzeum v Galante.
Múzeum prešlo v posledných rokoch rozsiahlou rekonštrukciou, čím získalo na svojej príťažlivosti a to nielen vďaka modernej prestavbe ale i napríklad bezbariérovému prístupu. V hlavnej budove múzea sme si prezreli stálu expozíciu, ktorá je zameraná na mestskú bytovú kultúru, sakrálne pamiatky, tradičnú ľudovú kultúru galantského regiónu, zbierku výtvarných diel umelcov regiónu, expozíciu zaoberajúcu sa vývojom mlynárstva v priebehu dejín, expozíciu archeologickej lokality Gáň. Súčasťou stálej expozície je tiež zariadenie bývalej mestskej lekárne z obdobia roku 1909. Výstava nás veľmi zaujala, a naše vedomostné obzory sa rozšírili aj vďaka zaujímavému výkladu pani lektorky, s ktorou sme sa preniesli do minulosti. Poznanie minulosti je vec dôležitá, lebo nám otvára brány k pochopeniu súčasnosti.

Mgr. Beata Bedecsová

Fotogaléria: 
Prehliadka exponátov
Prehliadka múzea