Mikuláš 2019 v DSS Košúty

S príchodom dlho očávaného dňa narastalo aj očakávanie našich obyvateľov. A konečne to dňa 6.12. 2019 „vypuklo“ a naše zariadenie navštívil Mikuláš. Neprišiel však sám, mal so sebou aj pomocníkov, čerta, soba a anjelov. Navštívili každú izbu, všade nejaké to slovko „prehodili“, básničku, vinš alebo krátku modlitbu si vypočuli. A potom Mikuláš so svojim sprievodom odmeňoval, ďakoval a aj balíčky rozdával. Každý dostal sladkosti, ovocie a malinovku.

Mikuláš sľúbil, že za rok sa znova vráti...., teda v prípade, ak budú všetci tak poslušní, ako boli doteraz.

Mgr. Jozef Žarnócai

Fotogaléria