Mikuláš 2018 v DSS Košúty

S príchodom decembra narastalo očakávanie klientov DSS Košúty. Šiesty december sa blížil a s ním aj dlho očakávaný príchod Mikuláša, ktorý ako každý rok zavítal medzi klientov so svojim pomocníkom čertom. Po prednese krátkej básničky, pesničky či riekanky Mikuláš odmenil klientov balíčkom s dobrotami.

Mgr. Beata Bedecsová

Fotogaléria: 
Mikuláš u sarších klientov
Mikuláš medzi zamestnancami
Mikuláš
Mikuláš