Láska v krabici

Aj v týchto ťažkých časoch, ktoré sú spôsobené nepriaznivou pandemickou situáciou a ktoré sú zvlášť ťažké na prežívanie pre klientov Domovov sociálnych služieb sa ukázalo, že ľudskosť a spolupatričnosť v našej spoločnosti stále existuje. Tak ako minulí rok, tak aj toto predvianočné obdobie nám ľudia dobrej vôle a srdca darovali v rámci akcie „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ darčeky, ktoré boli za veľkej radosti našich klientov im rozdané. Aj toto gesto naplnilo ich duše a oči úsmevom a vedomie, že na nich myslíme, ich naplnilo silou a radosťou, ktorá im pomôže sa do budúcnosti pozerať s optimizmom.

ĎAKUJEME

Rozdávanie darčekov
Klient s darčekom
Klient s darčekom
Klient s darčekom
Klient s darčekom
Klient s darčekom
Klient s darčekom