Hudobné dopoludnie

Dňa 27. marca 2019 k nám do zariadenia zavítali naši priatelia – spevokol pôsobiaci pri Klube dôchodcov v dedine Jánovce a harmonikár Miško Kušnirák z Dvorníkov. Všetci menovaní vystúpili v decembri minulého roku spoločne so spevokolom nášho zariadenia na Vianočných trhoch v Galante. Sú to ľudia, ktorých si nesmierne vážime, lebo nám venujú veľmi veľa – svoj voľný čas a veľa, veľa úsmevu a dobrej nálady. To sa potvrdilo aj na tomto našom stretnutí, ktoré sa nezaobišlo bez spevu a Miškovej harmoniky. Úvod akcie zahájila pani riaditeľka, ktorá odovzdala hosťom ďakovné listy za spoluprácu pri spoločných vystúpeniach a reprezentovaní zariadenia na verejných akciách. Potom sme sa započúvali už do piesní, ktoré si pre nás spevokol pripravil a Michal ich sprevádzal
hrou na harmonike. Samozrejme, pri speve si bolo treba urobiť aj prestávky a trocha si pomaškrtiť, a samozrejme, vymeniť si nejaké tie novinky z nášho každodenného života. :) Potom sme si spoločne zaspievali piesne, ktoré boli známe nám všetkým. A našli sa aj „odvážlivci“, ktorí za veľkého potlesku predviedli sólo tanec, či tanec párový, alebo zaspievali. Ale keďže nič netrvá večne, aj čas pre naše stretnutie sa pomaly začal napĺňať a my sme sa v dobrej, veselej nálade zo srdca poďakovali našim priateľom za to, že prišli a takto nám všetkým, nielen obyvateľom, ale aj zamestnancom spríjemnili deň. Je úžasné, že stále sú medzi nami ľudia, ktorí dokážu a hlavne chcú rozdávať radosť druhým a nič za to neočakávajú. A my sa už tešíme na ďalšie stretnutie s nimi.

Fotogaléria