Generačné prepojenie

Na základe osobnej iniciatívy zamestnankyne DSS Košúty bola nadviazaná spolupráca so ZŠ v Čiernom Brode, ktorá by sa dala charakterizovať ako medzi generačná. Deti z prvého stupňa ZŠ Čierny Brod pre našich klientov vlastnoručne vyrobili krásne vianočné pohľadnice, ktoré s láskou vyzdobili a napísali im priania k Vianociam. Tu v zariadení sme naším klientom oznámili, že na nich detičky z láskou mysleli a tieto pohľadnice sme im odovzdali. Toto ich tak potešilo, že sa našli aj slzičky dojatia v očiach našich obyvateľov, ktorí si takto spomenuli na svoje vnúčatká, ktoré už dlho nevideli pre danú nepriaznivú pandemickú situáciu. Sme veľmi radi, že aj tá najmladšia generácia nezabúda na seniorov a snaží sa im aj takto spríjemniť nadchádzajúce sviatky.

ĎAKUJEME

Klienti s vianočnými pohladnicami
Klienti čítajú vianočné pozdravy