Deň otvorených dverí v DSS Košúty

Deň 17. august 2018 sa vyznačoval viacerými historickými momentmi. Domov sociálnych služieb v Košútoch prvýkrát navštívil od svojho založenia župan Trnavského samosprávneho kraja  Jozef Viskupič, ktorý oficiálne zahájil a privítal rodinných príslušníkov, klientov a zamestnancov na II. Dni otvorených dverí.  Pred obhliadkou zariadenia prispel  zakúpením mačky vo vreci a tomboly  na zájazd pre všetkých prítomných na výlet do Topoľčianok. Medzi  významnými hosťami nechýbal ani podpredseda  József Berényi a starostka obce Zdenka Mačicová. V ten deň sme oslavovali aj 65. výročie založenia nášho zariadenia a pripomenuli sme si ďalší historický fakt, že v roku 1928 navštívil I. Československý prezident Tomáš G. Masaryk sídlo grófa Ábrahamffyho, ktoré je teraz súčasťou zariadenia. Celý deň sa niesol v príjemnej atmosfére a dobrá nálada s hudbou sa ukončila v neskorých poobedňajších hodinách.

PhDr. Lívia Katona PhD.

Fotogaléria: 
Deň otvorených dverí 2018
Hostia a klienti
Predseda TTSK