Darčeky od anjelov

Vianoce v Domove sociálnych služieb Košúty boli v tento rok obohatené darčekmi, ktoré pre našich klientov darovali detičky a ľudia dobrej vôle z Materskej škôlky obci Čenkovce. Opäť sa ukázalo, že sú medzi nami ľudia veľkého a šľachetného srdca, ktorí pochopili ozajstné posolstvo Vianoc. Toto nespočíva v množstve jedál a pitia, ktoré je na stoloch, ale na spolupatričnosti s inými, ku ktorím osud tak štedrý nebol. Dúfame, že naši darcovia cítili tú radosť a vďaku našich klientov, ktorí si darčeky pod stromčekom našli a tešili sa im. Veríme, že v tom momente vznikol pomyslený most pozitívnej duchovnej energie, plnej lásky a vďaky, ktorý symbolicky prepojil najmenších a seniorov nášho zariadenie. Boh Vám žehnaj.... Ďakujeme.

Klienti pri stole s darčekmi
Klient s darčekom
Klienti pri stole s darčekmi
Klientka pri stole s darčekmi
Kienti pri stole
Rozbalovanie darčekov