Beseda s predstaviteľom policajných zložiek

Dňa 22. októbra 2019 do nášho zariadenia – do Domova sociálnych služieb v Košútoch zavítal v dopoludňajších hodinách hosť – pán mjr. Ing. Tomáš Vašíček, ktorý je dlhoročným príslušníkom Policajného zboru SR, a pracuje na pozícii vyšetrovateľ v na Okresnom riaditeľstve PZ Bratislava – Ružinov.

Vzhľadom k tomu, že seniorská populácia a populácia zdravotne znevýhodnených osôb sa v poslednom období stáva čoraz častejšie obeťou širokého spektra trestných činov, sme si pána majora pozvali na besedu, kde nosnými témami bola kriminalita páchaná na senioroch a tiež sme si vypočuli i rôzne historky. Účastníci besedy nešetrili ani otázkami, a v takejto zanietenej debate sme zotrvali takmer dve hodiny. Dozvedeli sme sa množstvo nových, užitočných informácií a rád, ako sa správať v rôznych ohrozujúcich situáciách. Pán vyšetrovateľ nám prisľúbil, že určite príde do nášho zariadenia aj v budúcnosti.

Mgr. Beata Bedecsová

Fotogaléria