Vy pomáhate, my ďakujeme

Dňa 12.02.2021 v našom zariadení sme privítali vzácnu návštevu.

Zamestnanci spol. Zeltop s.r.o. Mostová nás v rámci do projektu „Vy pomáhate, my ďakujeme“, ktorú organizovala Slovenská poľnohospodárska a potravinová komora, v spolupráci s Regionálnou poľnohospodárskou a potravinovou komorou v Galante a ich členmi nás obdarovali s bohatou nádielkou sponzorského daru, ktorou nám odovzdali veľké množstvo zelenín.

Touto cestou im chcem v mene zamestnancov a klientov nášho zariadenia poďakovať za , popriať im veľa zdravia a pracovných úspechov!

ĎAKUJEME !

Ďakovný list za sponzorský dar

RPPK Galanta
SPPK