Nadstavbový kurz bazálnej stimulácie

V dňoch 20.-21.11.2018 sa konal v DSS pre dospelých Košúty nadstavbový kurz Bazálnej stimulácie, na ktorom sa okrem pracovníčok zdravotného úseku DSS Košúty zúčastnili aj kolegyne zo Šintavy a z Medveďova. Naučili sa , že trpezlivý, láskavý prístup, rešpektovanie jedinečnosti PSS, ako aj vhodný výber špeciálnych techník Bazálnej stimulácie, celkový prístup ako aj správanie ošetrujúceho personálu časom prinesie svoje ovocie. Ošetrujúci, ktorí pracujú podľa konceptu Bazálnej stimulácie nazerajú na PSS ako na osobnosť, nezávisle od jeho postihnutia a aktuálneho telesného, mentálneho a duševného stavu. Vďaka Bazálnej stimulácii sa z automatizovanej ošetrovateľskej starostlivosti stáva terapeutická intervencia, ktorá dá ošetrovateľským intervenciám úplne inú váhu a iný rozmer.

Fotogaléria: 
Účastníci kurzu bazálnej stimulácie