Medzinárodný deň žien

Dňa 8.3.2022 sa v našom zariadení už tradične konala oslava Medzinárodného dňa žien. Pripomenuli sme si tento sviatok, ktorý je aj významným dňom v boji za ľudské práva a rovnoprávnosť žien v spoločnosti, aj keď sa tento ideál ešte nepodarilo na sto percent naplniť.

Na oslavu sme sa pripravili, napiekli sme koláče a každá obyvateľka nášho zariadenia, ako aj každá zamestnankyňa dostala od chlapského osadenstva karafiát, ako symbol úcty a vďaky. Posedeli sme si, pospomínali, rozprávali sme si príhody a vyvolali spomienky na MDŽ z minulosti a takto v príjemnom prostredí nám čas ubehol rýchlo a zmysluplne. Ani sme sa nenazdali a už tu bol čas obeda. Milé dámy, dúfame, že týmto posedím sa nám podarilo vyjadriť aspoň troška úcty k Vášmu neľahkému a zodpovednému postaveniu v spoločnosti.

Fotogaléria: 
Otvoriť fotogalériu
Otvoriť fotogalériu