Košútsky hudobný kľúč 2018

Dňa 18. septembra 2018 sa v Kultúrnom dome v Sládkovičove konal XI. ročník medzinárodného hudobného festivalu, ktorý nesie názov „Košútsky hudobný kľúč.“ Okrem integračných snáh je cieľom tohto hudobného festivalu prezentácia umeleckej tvorivosti klientov sociálnych zariadení nielen v rámci Trnavského kraja,  ale aj partnerských krajín V-4. Tento rok sa spolu predstavilo 18 zariadení, z toho jedno zariadenie z poľského Krakowa, a tiež prišli priatelia z maďarského Táplánypuszta. Vystupovalo sa v troch kategóriách, a to tanec, spev a divadlo. Akciu poctila svojou návštevou i poslankyňa NR SR pani Mgr. Silvia Shahzad a pani prof. PhDr. Alžbeta Mrázová, PhD. Meno pani profesorky je nesporne spojené so zakladaním Fakulty sociálnej práce a zdravotníctva Trnavskej univerzity. Naše pozvanie prijali i zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja, pani Mgr. Daniela Nagyová a pani riaditeľky a páni riaditelia jednotlivých zariadení. Po slávnostnom otvorení podujatia už nasledovali jednotlivé vystúpenia. Tento rok sa festivalu zúčastnil DSS Jahodná, DSS Senica, DSS Holíč, DSS Skalica, DSS Okoč, DSS Šoporňa-Štrkovec, DSS Pastuchov, DSS Horný Bar, DSS Rohov, DSS Šintava, DSS Sereď, DSS Lehnice, DSS Medveďov, DSS Veľký Meder a dve už spomínané zariadenia zo zahraničia. Po prvom bloku predstavení nasledoval spoločný obed v hoteli Grand v Sládkovičove, po ktorom po návrate do kultúrneho domu čakal na každého účastníka dezert a ďalšie občerstvenie. Nasledovalo vystúpenie citarovej skupiny Dió Héj zo Sládkovičova, ktorej patrí veľké poďakovanie. Po ich vystúpení sa začala druhá polovica vystúpení. Snaha účinkujúcich bola náležite odmenená silným potleskom. Vystúpenia boli naozaj výborné. Po poslednom vystúpení nastalo ukončenie festivalu, keď boli všetkým zariadeniam odovzdané diplomy a darčeky. Celé podujatie prebiehalo v pokojnej, priateľskej, príjemnej, uvoľnenej atmosfére. V závere boli zariadeniam a cteným hosťom okrem iného opätovne vyslovené vďaky za prijatie pozvania na podujatie. Úspešný XI.ročník KHK je za nami a my sa tešíme na spoločné stretnutie na „Košútskom hudobnom kľúči“ opäť o rok!!!

Mgr. Bedecsová Beata

Fotogaléria: 
Odovzdávanie cien
6členná hudobná skupina
3 speváci
Tanečné vystúpenie
Diváci