Clowndoctors v DSS Košúty

Dňa 29. apríla 2019 sme u nás v zariadení, v DSS pre dospelých, Košúty privítali veľmi špeciálnu návštevu. So svojím predstavením nás prišli potešiť Clowndoctors – zdravotní klauni. Občianske združenie Červený nos – Clowndoctors vzniklo na Slovensku v roku 2004, čím nadviazalo na celosvetovú aktivitu, ktorej pôvod siaha do roku 1976, keď Gary Edwards prvýkrát navštívil nemocnicu ako klaun. Myšlienka tejto aktivity spočíva v pravidelných návštevách zdravotných klaunov na detských lôžkových oddeleniach, nakoľko sa dokázal ich pozitívny vplyv na psychiku detských, ťažko chorých pacientov a následné zlepšovanie ich celkového zdravotného stavu. „Červený nos“ na Slovensku v poslednom období rozširuje okruh svojho pôsobenia a okrem nemocníc realizuje predstavenia aj v domovoch dôchodcov, či v domovoch sociálnych služieb. A že naozaj prinášajú radosť, pozitívnu náladu, úsmev na tvár, o tom sme sa mohli na vlastnej koži presvedčiť a zároveň nás to potvrdilo v domnienke, že úsmev, smiech a radosť je to najviac, čo človek človeku môže dať. Ďakujeme Vám.

Mgr. Beata Bedecsová

Fotogaléria: 
Veselé vystúpenie klaunov
Klauni a klienti