Úvod

Vážení rodinný príslušníci,
s radosťou Vám dávame na vedomie, že v rámci celoplošného testovania na COVID-19 boli u našich prijímateľov zistené negatívne výsledky.

Ďalej sa obraciame sa na Vás s prosbou, aby vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu neprinášali Vašim našim prijímateľom žiadne balíčky, žiadne jedlo.

Naše zariadenie sa snaží o ich ochranu pred prípadným nakazením, preto tieto opatrenia slúžia na trvalú ochranu ich zdravia.

Zároveň Vám dávame na vedomie, že s Vašimi rodinnými príslušníkmi môžete telefonicky kontaktovať aj cez telefónne číslo 0904 140 949 a 031 784 91 27.

Za pochopenie a spoluprácu Vám ďakujeme

 

Mgr. Zoltán Beke
riaditeľ

 

 

Tisztelt hozzátartozók,

Nagy örömmel tudatjuk, hogy intézetünkben a lakóink teljeskörű COVID-19 tesztelése negatív eredménnyel zárult.

Továbbá szeretnénk megkérni a tisztelt hozzátartozókat, az érvényben lévő rendeletek betartására, és hogy intézetünk lakóinak ne hozzanak csomagokat, élelmiszert.

Intézetünk igyekszik a leghatékonyabb módon védelmezni lakóink egészségé a fertőzés ellen, ezért kérjük segítsenek ebben.

Továbbá tudatjuk önökkel, hogy hozzátartozóikkal a 0904 140 949 és a 031 784 91 27 telefonszámon tudnak kapcsolatot felvenni.

Megértésüket ezúton is köszönjük!

 

Mgr. Beke Zoltán
igazgató