Naše aktivity

Pravidelné aktivity

Tréningy pamäte: Aktivity na podporu pamäte, rozprávanie sa o zaujímavých a aktuálnych témach, pripomínanie si štátnych sviatkov a pamätných dní, tematický zábavný kvíz vševedko,

Podpora tvorivosti: Vystrihovanie, lepenie, maľovanie, kreslenie, práce s farbami a tvarmi.

Oddychové aktivity: Spoločenské hry, rozhovory, posedenia pod altánkom pri príjemnej hudbe obľúbených žánrov, spoločné pozeranie TV, filmov, besiedky pri čaji, káve, spomínanie na príjemné zážitky. Vynikajúce príležitosti na vzájomné poznávanie sa.

Duchovné aktivity: Spoločné modlitby, pravidelné rímsko-katolícke bohoslužby v priestoroch nášho zariadenia za účasti pána farára, duchovné aktivity s možnosťou vyspovedania sa.

Ranné rozcvičky: Pravidelné pohybové, dychové a relaxačné cvičenia v sprievode hudby na rozhýbanie tela i mysle.

Kuchynka: Varenie, pečenie koláčikov, príprava dobrôt pre spoločné posedenia či malé oslavy.

Práce v záhradke a skrášľovanie parku: Výsadba a starostlivosť o rastliny, kvetinové záhony, zametanie chodníkov.

Sviečkáreň: Vlastnoručná výroba ozdobných a darčekových predmetov v znovuotvorenom ateliéri.

Knižnica: Listovanie časopisov, čítanie podľa vlastného výberu a zvoleného žánru.

Spevokol: Spoločné spievanie ľudových piesní a šlágrov populárnej hudby.

Oslávenci: Spoločné posedenia a gratulácie pri príležitostí narodenín, menín a ďalších významných životných udalostí našich obyvateľov.

 

Sezónne aktivity

Spoločné oslavy Vianočných a Veľkonočných sviatkov, vlastnoručná výroba výzdob

Vianočný večierok 
Silvestrovská hudobná párty
Maškarný ples, vlastnoručná výroba masiek

Stavanie Mája
Domáce aj zahraničné výlety (Bratislava, Budapesť...)

Lečo párty – tradičná každoročná zábava pre našich obyvateľov a ich blízkych

Košútska olimpiáda – zábavné súťaže na miestnom futbalovom ihrisku za účasti ďalších zariadení

V letných mesiacoch návštevy termálnych kúpalísk

Pravidelná účasť na kultúrno-spoločenských podujatiach pod záštitou TTSK

              ...a mnoho ďalších zaujímavých a prospešných aktivít 😊.