Informácie pre návštevy

Informácia pre návštevy
PONDELOK – NEDEĽA OD 08,00 – 16,00 HOD.

Kontakt a ohlasovanie návštev
ohlásenie návštevy cez pracovný týždeň od 8,00 – 14,00 h minimálne 24h vopred, pred víkendom 48 h vopred, z dôvodu organizácie návštev, na tel.: 031/7849127 mobil: 0915803592

Podmienky návštevy
Preferujeme návštevy v exteriéri, pripravený priestor s lavičkami (v prípade vhodného počasia), altánok (v prípade nevhodného počasia)

V interiéri:
Odporúčame návštevy v priestoroch na to určených – návštevné miestnosti, 
návšteva na izbe klienta je možná len u imobilných, ležiacich klientov po konzultácii s riaditeľom zariadenia.

Dĺžka návštevy
Odporúčaná dĺžka návštevy je 60 minút

Podmienky pre návštevníkov:
V prípade epidemiologických a pandemických opatrení návšteva je povinná používať po celý čas návštevy FFP2/rúško, a dezinfekciu rúk,

  • konzumovať jedlá a nápoje počas návštevy nie sú povolené,

  • návštevník v exteriéri nesmie vstupovať do interiéru budov, len so súhlasom riaditeľa,

  • sociálne zariadenie (toaleta) pre návštevy je k dispozícii pri vrátnici zariadenia. 

Po ukončení návštevy - po každej návšteve je priestor vyvetraný a dezinfikovaný (stôl, stoličky, kľučky, lavica,  dotykové plochy), virucídnym dezinfekčným  prostriedkom, vykoná sa dezinfekcia rúk klienta - službukonajúci personál.

Každá návšteva u klienta je povinná pri príchode zahlásiť sa službukonajúcemu zamestnancovi.

Každá návšteva u klienta je povinná rešpektovať aktuálny režim návštev a Domáci poriadok zariadenia.

Pri zhoršení epidemiologickej situácie ako aj pri nedodržaní uvedených podmienok si riaditeľ zariadenia, v záujme ochrany verejného zdravia a bezpečnosti prijímateľov i zamestnancov vyhradzuje možnosť obmedziť vstup alebo ukončiť návštevy pre návštevníka, ktorý nedodržal stanovené podmienky. 

Zariadenie umožňuje a podporuje pobyt prijímateľov v domácom prostredí za dodržania aktuálne stanovených hygienicko-epidemiologických podmienok, podľa požiadaviek ÚVZ SR a interných usmernení a zachovania bezpečnosti a ochrany zdravia prijímateľa sociálnych služieb.

Naším opatrením chránime nielen Vás, ale aj Vašich najbližších i seba!

Za pochopenie Vám úprimne ďakujeme.

 

Mgr. Zoltán Beke
riaditeľ