Posunkovanie v Košútoch

V dňoch 25.9. - 26.9.2017 sa v DSS v Košútoch zamestnanci zdravotného, výchovného a sociálneho úseku zúčastnili  kurzu posunkového jazyka. Pani lektorka Ľ.Šarinová nás zaujímavou formou voviedla do danej problematiky a oboznámila nás so životom a zvyklosťami nepočujúcich. Posunkový jazyk sa stal pre nás mostom cez ktorý sa dostaneme bližšie k nášmu klientovi Norovi. Noro sa totiž dorozumieva posunkovým jazykom a komunikácia s nim je pre celé zariadenie nesmierne ťažká. Môžeme s radosťou konštatovať, že základy posunkovej reči sme všetci úspešne zvládli.

Kvalita nami poskytovanej starostlivosti Norovi sa zvýši ku spokojnosti všetkých zainteresovaných a  za to môžeme poďakovať Nadácii PONTIS, ktorá nám bezplatne  kurz posunkového jazyka  sprostredkovala a to priamo v našom zariadení, čo sme ocenili nielen my ako zamestnanci, ale aj samotný Noro.

Kurz posunkováho jazky - teoretická časť
Kurz posunkováho jazky - praktická časť