Spevácke vystúpenia v našom domove

Keďže tu máme čas vianočný, tak sme rozmýšľali, ako by sme tieto sviatočné chvíle trocha ozvláštnili a podarilo sa nám zrealizovať myšlienku prepojenia komunít našej DSS a obce Košúty, kde máme sídlo. Do nášho zariadenia sme pozvali spevácke súbory obce, sú tu hneď dva a to slovenský spevácky súbor Nádej a maďarský spevácky súbor Gyöngykaláris. Obe tieto spevácke telesá pozvanie prijali a dňa 14.12.2022 v našom zariadení vystúpil spevácky súbor Nádej a dňa 16.12.2022 vystúpili speváci zo súboru Gyöngykaláris. Pred samotným vystúpením sme pre nich pripravili malé občerstvenie, kde sme si pri koláčiku a kávičke sa porozprávali, obyvatelia nášho zariadenia mali otázky, k ich vzniku a ako často vystupujú a zaujímali ich aj iné veci súvisiace so životom hudobného telesa. Ale otázky boli aj prozaickejšie a týkali sa vianočných sviatkov a života vo všeobecnosti. Aj hudobníci sa zaujímali o chod DSS, o našu činnosť a život v domove. Po tom nám predviedli svoje spevácke umenie a zaspievali nám pár pesničiek zo svojho repertoára. Zazneli rôzne piesne a samozrejme že aj tá najkrajšia vianočná „Tichá noc - svätá noc“. Tu sa k nim pripojili aj naši obyvatelia a po našom zariadení sa niesla melódia tejto krásnej vianočnej pesničky a nejednému z nás vošli aj slzy do očí. Na záver sme si navzájom zavinšovali šťastné a veselé prežitie vianočných sviatkov a poďakovali sme spevákom za ich ochotu a dobrú vôľu.

Fotogaléria