Panasz

A szociális szolgáltatásokról szóló törvény szerint a panasz fizikai vagy jogi személy (a továbbiakban: panaszos) beadványa, aki:

a) törvény által védett jogainak vagy érdekeinek védelmét kéri, melyekről úgy véli a létesítmény tevékenysége vagy éppen tétlensége miatt sérültek,

b) rámutat olyan konkrét hiányosságokra, különösen a jogszabályi előírások megsértésére, amelyek kezelése a létesítmény hatáskörébe tartozik.

Bármely személynek joga van panaszt tenni a szociális szolgáltatás minőségével vagy módjával kapcsolatban anélkül, hogy ezért bárminemű hátrányt szenvedne.

Panaszok fogadása és rögzítése

A létesítmény köteles a panaszt fogadni. Az írásbeli panaszt a titkárságon iktatják. A szóbeli panaszról, amely a benyújtás után azonnal nem bírálható el, jegyzőkönyv készül. Létesítményünk központi panasznyilvántartást vezet.

Az írásbeli panasznak tartalmaznia kell a panaszos vezeték-és keresztnevét, állandó vagy ideiglenes lakóhelycímét, jogi személy esetén a cég nevét és székhelyét, valamint azon személy vezeték és keresztnevét, aki ellen a panasz irányul.

A beérkezett panaszt, amelynek kezelésére a létesítmény nem jogosult, a kézbesítéstől számított legkésőbb 10 munkanapon belül továbbítja az elbírálásra illetékes hatósághoz, illetve a megyei önkormányzathoz, mely lépésről egyúttal értesíti a panaszost.

A panasz kivizsgálásával megállapítandó az ügy tényleges állása és annak az általánosan kötelező érvényű jogszabályoknak illetve a belső szabályzatoknak való megfelelése vagy ellentmondása, valamint a feltárt hiányosságok okai és azok következményei. A panasz kivizsgálásakor a panasz megjelöléstől és a panaszos személyétől illetve a célszemélytől függetlenül a panasz tartalmából kell kiindulni.

A panaszok kivizsgálása és kezelése során intézményünk a Panaszokról szóló 9/2010 torvénynek megfelelően jár el.

Azokat a tényeket, melyekről a létesítmény dolgozói a panaszkezelés során tudomást szereztek, kötelesek bizalommal kezelni és titokban tartani. Ezen kötelezettség vonatkozik azokra a kezdeményezésekre is, amelyek nem panaszok, de amelyek a szociális szolgáltatások nyújtásával illetve az azokat érintő intézkedésekkel vannak összefüggésben. A vizsgálatok eredményei alapul szolgálhatnak az intézmény által nyújtott szolgáltatások javításához.

Kezdeményezéseit, észrevételeit illetve panaszait a következő címre küldheti:

Email: beke.zoltan@zupa-tt.sk,

illetve postán a kovetkezo címre :

Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty
Hlavná 10
925 09 Košúty

Szóbeli panasztétel (minta) pdf.