Hogyan legyen a szociális otthon lakója

Intézményünkbe történő felvétel eljárását a Szlovák Köztársaság Szociális szolgáltatásokról szóló 448/2008 sz. törvénye szabályozza.

1. LÉPÉS – A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKTÓL VALÓ FÜGGŐSÉG FELMÉRÉSE

• A kérelmező vagy képviselője (a bíróság által kijelölt gondnok, korlátozott cselekvőképesség esetén) kérelmet nyújt be a szociális ellátástól való függőség felmérésére.

• A kérelmet a kérvényező állandó lakóhelye szerint illetékes megyei önkormányzathoz kell benyújtani.

• Orvosi és szociális értékelés alapján a megyei önkormányzat kiad:

- döntés a szociális szolgáltatásoktól való függőségről

- szociális ellátási függőségi igazolást.

  1. számú melléklet: Szociális szolgáltatásoktól való függőség felmérésére irányuló kérelem - a kérelmező vagy kinevezett képviselője (bíróság által kijelölt dondnok) kitöltve és aláírva.

Ha a kérelmező egészségi állapota miatt maga nem tud kérelmet benyújtani a szociális ellátástól való függőség megállapítására, azt a kezelőorvos egészségi állapotáról szóló igazolása alapján más személy is megteheti.

  1. számú melléklet: Az egészségügyi szolgáltató - körzeti orvos által kiállított - a szociális ellátástól való függést kérelmező egészségi állapotáról szóló orvosi nyilatkozat.

A „Szociális ellátástól való függőség felmérésére irányuló kérelem” kitöltött nyomtatványt az „Orvosi állásfoglalással” (amely fél évnél nem régebbi) a kérelmező az alábbi címre küldi:

Úrad Trnavského samosprávneho kraja
Odbor sociálnych vecí
Starohájska 10
917 01 Trnava

2.LÉPÉS – FELVÉTEL A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKBA

Szociális szolgáltató szakintézményben nyújtott szociális szolgáltatások iránti érdeklődés esetén a kérvényező (törvényben meghatározott gondnok) a szociális szolgáltatás nyújtására vonatkozó írásbeli kérelmet (nyomtatott formában) kell benyújtania. Az alábbiakban felsorolt ​​mellékletekkel a Nagyszombati Megyei Önkormányzat Szociális Ügyek Osztálya címére, Starohájska 10, 917 01 Trnava, de közvetlenül intézményünkbe is elküldheti.

  1. számú melléklet: Kérvény a szociális szolgáltatások biztosítására (nyomtatvány)

A szociális szolgáltatásnyújtás iránti kérelemhez az alábbi mellékleteket kell csatolni:

a/ a szociális szolgáltatásoktól való függésről szóló, az érintett megyei önkormányzat által kiadott jogerős határozat

b/ szakvélemény a szociális szolgáltatásoktól való függésről.

A szükséges nyomtatványok elérhetők lentebb, illetve a Nagyszombati Megyei Önkormányzat hivatalos oldalán www.trnava-vuc.sk.

3.LÉPÉS – SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK NYILVÁNTARTÁSA

Amennyiben a szociális szolgáltatási igény kézbesítésének időpontjában intézményünkben nincs üresedés, az igény a szociális ellátási szerződés megkötésére jelentkezők nyilvántartásába kerül. Erről a kérelmező írásos értesítést kap.

           Amennyiben a beérkezett kérelem nem felel meg a jogszabályban meghatározott feltételeknek, a szociális dolgozó írásban vagy telefonon felkéri a kérelmezőt annak kiegészítésére.

A kérelmek aszerint kerülnek nyilvántartásba, hogy milyen sorrendben érkeztek létesítményünkbe. A kérelem státusza az létesítmény honlapján a szociális szolgáltatások igénybevételéről szóló határozat száma alapján követhető nyomon.

Abban az esetben, ha a létesítményben megfelelő hely szabadul fel, a szociális munkás tájékoztatja a kérelmezőt a belépés lehetőségéről, majd felszólítja az létesítménybe való belépésre, ahol szerződést köt a szociális szolgáltatások nyújtására.

A kérvényező a nyilvántartásba kerülés időpontja alapján lesz megszólítva. Az intézménybe történő befogadásakor figyelembe kell venni a  kérelmező aktuális élethelyzetét, egészségi állapotát, vagyis a szociális szolgáltatások azonnali biztosításának indokoltságát. A létesítmény a befogadás előtt ellenőrizheti a kérelmező elhelyezésének sürgősségét.

              Ha a fenti információk nem volt elegendők az Ön számára, illetve nem voltak egyértelműek, kérjük, lépjen kapcsolatba létesítményünk szociális munkásával, aki szívesen segít Önnek.