Minőségi menedzsment

A minőség menedzsment hatásköre:

  • javaslatokat tesz a törvény által előírt minőségi feltételek megvalósításának módjára, a 448/2008 sz.  a szociális szolgáltatásokról és egyéb ide vonatkozó törvény, valamint a 345/2022 sz. a szociális szolgáltatásokat ellenőrző törvény, illetve az ezen törvényeket meghatározó előírások alapján
  • vezeti az otthon alkalmazottjait a szociális szolgáltatásokról szóló törvényben foglalt követelmények teljesítéséhez szükséges koncepciók, módszertanok és eljárások szakmai kidolgozását, melyek a szakmai tevékenységek hatékony biztosításához szükségesek. A vezető munkatársakkal együtt részt vesz a célok részfeladatokká alakításában.
  • részt vesz a választott eljárások eredményességének felmérésében, értékelésében, a megszerzett adatok értelmezésében és a szolgáltatásminőségi rendszerben betöltött szerepük, fontosságuk meghatározásában.
  • a szociális szolgáltatások minőségének javításához innovációk és módszerek után kutat és javaslatot tesz az ezekből adódó változtatásokra a minőségi feltételek teljesítéséhez.
  • A megszerzett adatokat feldolgozza és az intézmény igazgatójának beszámol a minőségügyi feltételrendszer elért eredményeiről és javaslatokat tesz azok javítására.
  • javaslatokat tesz az interdiszciplináris csoport munkájának összetételére.
  • javaslatokat tesz az ügyfelek és az érdeklődők igényeire és elégedettségére vonatkozó információk megszerzésére és azok felhasználási formáira.
  • elősegíti az ügyfelek és más érdekelt felek igényeinek fontosságának tudatosítását a munkahelyen.
  • megtervezi és lefolytatja a minőségi feltételek teljesítésével kapcsolatos belső ellenőrzéseket, gondoskodik a korrekciós és megelőző intézkedésekre vonatkozó javaslatok kidolgozásáról, azok eredményességének ellenőrzéséről és nyomon követéséről, valamint felügyeli a minőségi feltételek teljesítési rendszerének külső ellenőrzésre való felkészültségét.
  • biztosítja az ellenőrző hatóságokkal való együttműködést.