Szerződéskötés

Intézményünk a beköltöző személlyel írásos szerződest köt.

A szerződés feltétele a Nagyszombati Megyei Önkormányzat által előre kiadott jogerős határozat.

A szerződés aláírása előtt ismertetjük önnel a szociális szolgáltatásnyújtás feltételeit, az ebből származó jogokat és kötelezettségeket, többek között a szociális szolgáltatás illetékével kapcsolatban (a kalkulációs lap a szerződés elválaszthatatlan része), továbbá a szociális szolgáltatás típusát, formáját, terjedelmét stb.

Aláírás előtt lehetősége van a szerződést elolvasni, kérdéseinek, észrevételeinek hangot adni, hogy mit nem ért, illetve mivel nem ért egyet. A szerződés aláírásánál igény szerint családtag is jelen lehet. A szerződés aláírása szabad akaratból történik, az Ön számára érthető és átlátható módon. Cselekvőképességében való korlátozottság esetén a szerződést a bíróság által kijelölt gondnok írja alá.

A szerződés tartalma:

 1. a szerződő felek megnevezése,
 2. a szociális szolgátlaltásnyújtás típusa,
 3. a 15. sz. § szerint a szociális szolgáltatás tartalmi köre és a szociális szolgáltatásnyújtás formája,
 4. az étkezések száma,
 5. a szociális szolgáltatásnyújtás kezdete,
 6. a szociális szolgáltatásnyújtás tartama,
 7. a szociális szolgátlalásnyújtás helye,
 8. a szociális szolgáltatás díjának térítése, megállapításának és kifizetésének módja,
 9. a szociális szolgáltatás díjának összege a létminimum fenntartása mellett (az ellátott személy haviövedelméből legalább a létminimum 25%-ka).
 10. a szociális szolgáltatásnyújtási díj emelésének feltételei
 11. az egyoldalú szerződesbontás feltételei
 12. a szociális szolgáltatásnyújtásést be nem fizetett térítés összege.

Változás esetén a szerződés kiegészítés formájában módosítható, amennyiben ebben a szerződő felek megállapodtak. Ha a térítés mértékének megállapítása és a szociális szolgáltatás ellenértékének folyósítása szempontjából meghatározó tények változnak, a felek a szerződés módosítására kötelesek.