Mit tegyek

Jogellenes cselekedetek bejelentőinek védelme, valamint a bejelentések benyújtási és belső felülvizsgálati rendszerével kapcsolatos információk

2019. március 1-jén lépett érvénybe az 54/2019 számú, a jogellenes tevékenységet bejelentő személyek védelméről, valamint egyes törvények módosításáról szóló hatályos törvény, melynek tárgya többek között a munkaviszonyban álló személyek védelme bűncselekmény vagy más jogellenes tevékenység bejelentése esetén, a bejelentés feltételeinek, valamint az érintett személyek jogainak és kötelezettségeinek szabályozása jogellenes tevékenység bejelentése esetén.

A törvény értelmében:

bejelentő személy az a személy, aki jóhiszeműen bejelentést tesz a bejelentéstételre jogosult szervnél, hivatalnál vagy a munkaadónál,

bejelentés olyan tényállás bejelentése, amelyről a természetes személy munkavégzés, állás, hivatali tisztség ellátása során, vagy közérdekű tevékenység végzése során szerzett tudomást, és amely társadalomellenes tevékenységet érint,

minősített bejelentés olyan bejelentés, amely hozzájárulhat vagy hozzájárult súlyos társadalomellenes tevékenység kivizsgálásához, vagy az elkövető megállapításához, vagy annak az elkövetőre való rábizonyításához,

Bűncselekménynek minősülő súlyos társadalomellenes tevékenység bejelentése során a bejelentő védelem biztosítása iránti kérvényt nyújthat be a bejelentéssel egyidejűleg, vagy a büntetőeljárás során; a kérvényt az ügyésznek kell benyújtani, írásban vagy szóban a jegyzőkönyvbe. Ha a védelem biztosítása iránti kérvényt a bejelentő más közhatalmi szervhez nyújtja be, az azt késedelem nélkül továbbítja az ügyésznek. 

A védelem biztosítása iránti kérvény tartalmazza az azt benyújtó bejelentő utónevét, családnevét, születési dátumát, tartózkodási helyét, munkahelyét és munkáltatója megnevezését; a kérvény tartalmazza a közeli hozzátartozó adatait is, ha a bejelentő védelmet kér azon közeli hozzátartozó számára is, aki ugyanazon munkáltatóval áll munkajogi kapcsolatban, mint a bejelentő, vagy munkajogi kapcsolatban áll olyan munkáltatóval, amely függő viszonyban áll a bejelentő munkáltatójával.      

Intézményünk belső irányelvben jelölt ki felelős személyt.

A benyújtás módjai:

- e-mail címre: psckosuty@zupa-tt.sk (a törvény értelmében ez a cím állandóan elérhető)

- írásban az alábbi címre:

        Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty
        Hlavná 10 
        925 09 Košúty, 
a borítékra kéretik feltüntetni „Neotvárať - INTERNE CHRÁNENÉ - do rúk zodpovednej osoby!“

Személyesen a felelős személynél, munkanapokon 07:30 – 14:30 óra között (intézményen belül.

Létesítményünk a jogszabályban meghatározottak szerint köteles minden bejelentést a kézhezvételtől számított 90 napon belül átvenni és felelős személy útján ellenőrizni, amely időtartam további 30 nappal meghosszabbítható, amennyiben a határidő meghosszabbítása. a meghosszabbítás okaival együtt értesítik a bejelentőt. Az értesítések ellenőrzésekor kötelező a bejelentő személyének titokban tartása.

A felelős a bejelentés ellenőrzésének eredményéről és az intézkedésekről, ha azok a bejelentés ellenőrzése alapján történtek, a bejelentés igazolásától számított 10 napon belül köteles a bejelentőt értesíteni.

A létesítmény részletesebb eljárását az antiszociális tevékenység bejelentéseinek kezelésében, valamint az antiszociális tevékenységet bejelentők védelmében belső előírás szabályozza.