Technická podpora

Webové sídlo Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty je prevádzkované na redakčnom systéme Drupal, dodaný firmou SPTec.

Oznámenia o technických problémoch a pripomienky k fungovaniu a obsahu webu prosím posielajte na adresu beke.zoltan@zupa-tt.sk.