Kultivácia tela v DSS Košúty

Dňa 17.10.2019 sa v priestoroch DSS Košúty vykonávala masáž, ktorú vykonávala pani masérka Silvia Szakálová. Pani masérka nás prišla pomasírovať na základe pozvania staničnej sestry Adriany Ódorovej, ktorá celú túto akciu zorganizovala. Samotná masáž sa vykonávala v pol hodinových cykloch a bola zameraná na uvoľnenie svalstva a navodenia príjemných pocitov, ktoré sú aktivované dotykmi na senzibilné receptory v pokožke. Záujem zo strany obyvateľov ako aj zamestnancov zariadenia presahoval možnosti, dispozície pani masérky a preto dúfame, že sa táto akcia bude opakovať. Aj touto cestou by sme sa chceli pani masérke poďakovať za jej ústretovosť a ochotu.....Ďakujeme.