• aaa
  • Budova DSS Košúty
  • Budova DSS Košúty

Pripravujeme

Júl:
Návšteva termálneho kúpaliska /opakovaná podľa možností/
Výlet do prírody
Športový deň v DSS Košúty
Rímsko-katolícka omša
Oslava jubilantov
Vedomostná súťaž Vševedko