Naše aktivity

Dňa 16. apríla 2019 v dopoludňajších hodinách sa DSS pre dospelých v Košútoch zúčastnil tradičnej akcie – Veľkonočných trhov, ktoré organizuje VÚC v Trnave.

Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty zažilo jedinečný a neopakovateľný deň, keď naša prijímateľka sociálnej služby pani Ida Szalaiová, rodáčka z Košút oslávila 90. narodeniny.

V sobotu, dňa 13. apríla 2019 do nášho zariadenia, do DSS pre dospelých v Košútoch v popoludňajších hodinách zavítal Divadelný súbor Platan z Trávnice, okres Nové Zámky.

Dňa 12. apríla 2019 sa DSS pre dospelých v Košútoch zúčastnil skvelej akcie v domove dôchodcov v neďalekej obci Dolné Saliby. Tento domov dôchodcov okrem toho, že oslávil 15.

Vychádzajúc z myšlienky - každá žena chce byť pekná, chce sa páčiť, zorganizovalo naše zariadenie „skrášľovací deň“. Dňa 11.

Dňa 10. apríla 2019 v dopoludňajších hodinách PSS DSS Košúty prišli potešiť deti z miestnej materskej škôlky.

Dňa 27. marca 2019 k nám do zariadenia zavítali naši priatelia – spevokol pôsobiaci pri Klube dôchodcov v dedine Jánovce a harmonikár Miško Kušnirák z Dvorníkov.

Dňa 20.marca 2019 sme sa na pozvanie našich priateľov z Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých, Šoporňa-Štrkovec zúčastnili na 16.-tom ročníku Medzinárodnej prehliadky umeleckej tvorivosti klientov zariadení s

Stránky