Naše aktivity

Dňa 13. decembra 2018 sa v DSS pre dospelých Košúty v popoludňajších hodinách uskutočnil v jedálni nášho zariadenia vianočný koncert, ktorý pre nás pripravila hudobná formácia s názvom Magnolia Trio.

Dňa 11. decembra 2018 zavítali do nášho zariadenia DSS Košúty v dopoludňajších hodinách deti z miestnej materskej školy.

S príchodom decembra narastalo očakávanie klientov DSS Košúty. Šiesty december sa blížil a s ním aj dlho očakávaný príchod Mikuláša, ktorý ako každý rok zavítal medzi klientov so svojim pomocníkom čertom.

Dňa 23.11. 2018 sa konala v našom zariadení – už tradičná – Katarínska zábava. Na akcii nechýbal tanec, spev, dobrá nálada, pohostenie a samozrejme nemohli chýbať ani dobrovoľné vystúpenia našich obyvateľov.

V dňoch 20.-21.11.2018 sa konal v DSS pre dospelých Košúty nadstavbový kurz Bazálnej stimulácie, na ktorom sa okrem pracovníčok zdravotného úseku DSS Košúty zúčastnili aj kolegyne zo Šintavy a z Medveďova.

Dňa 7. novembra 2018 do nášho domova zavítali hostia – a dovolíme si tvrdiť, že už aj priatelia, spevokol, ktorý pôsobí popri Klube dôchodcov v neďalekej dedine Jánovce.

Dňa 19.10. 2018 sa v poobedňajších hodinách v čase od 13.30 hod. v priestore DSS Košúty konala už tradičná jesenná opekačka. Pred opekačkou sme si pripravili palice na opekanie a drevo na oheň.

Dňa 18. septembra 2018 sa v Kultúrnom dome v Sládkovičove konal XI.

Stránky