Naše aktivity

Na základe osobnej iniciatívy zamestnankyne DSS Košúty bola nadviazaná spolupráca so ZŠ v Čiernom Brode, ktorá by sa dala charakterizovať ako medzi generačná.

Aj v týchto ťažkých časoch, ktoré sú spôsobené nepriaznivou pandemickou situáciou a ktoré sú zvlášť ťažké na prežívanie pre klientov Domovov sociálnych služieb sa ukázalo, že ľudskosť a spolupatričnosť v našej spoločn

Dňa 30.11.2020 sa v našom zariadení po dlhom čase uskutočnila zábava a to hneď Katarínska. Po dlhom čase preto, lebo z dôvodu pandemických opatrení neboli tieto hromadne - spoločenské podujatia možné.

Dňa 31. júla 2020 sa 14 obyvateľov Domova sociálnych služieb v Košútoch zúčastnilo výletu do ekoparku Relax Čierna Voda, ktorý sa nachádza od zariadenia cca 10 km.

Dňa 2. júla 2020 sme prijali v našom zariadení vzácnych hostí. V popoludňajších hodinách nám prišla zaspievať pani Mgr. Erika Slezáková aj so svojimi hudobnými „parťákmi“, Zsoltom Cséfalvayom a Márkom Plavuchom.

Dňa 24. júna 2020 sme si  usporiadali v DSS Košúty pre dospelých „Športový deň“. V dopoludňajších hodinách sme sa stretli na dvore zariadenia, kde sme si zasúťažili v rôznych klasických športových disciplínach.

Projekt „Tablet od srdca“ pre klientov v domovoch sociálnych služieb a seniorov v domovoch dôchodcov

Dňa 28. januára 2020 sa v priestoroch našom domove konal prvý ročník speváckej súťaže s názvom „The voice of Košuty - Hlas Košút“.

Stránky