Naše aktivity

Dňa 2. júla 2020 sme prijali v našom zariadení vzácnych hostí. V popoludňajších hodinách nám prišla zaspievať pani Mgr. Erika Slezáková aj so svojimi hudobnými „parťákmi“, Zsoltom Cséfalvayom a Márkom Plavuchom.

Dňa 24. júna 2020 sme si  usporiadali v DSS Košúty pre dospelých „Športový deň“. V dopoludňajších hodinách sme sa stretli na dvore zariadenia, kde sme si zasúťažili v rôznych klasických športových disciplínach.

Projekt „Tablet od srdca“ pre klientov v domovoch sociálnych služieb a seniorov v domovoch dôchodcov

Dňa 28. januára 2020 sa v priestoroch našom domove konal prvý ročník speváckej súťaže s názvom „The voice of Košuty - Hlas Košút“.

Dňa 7. januára 2020 k nám do Domova sociálnych služieb pre dospelých v Košútoch prišla milá návšteva. So svojím novoročným koncertom nás navštívili naši priatelia – hudobná skupina Magnólia Trio.

V dopoludňajších hodinách dňa 13. decembra 2019 zavítali do nášho domova – do DSS v Košútoch naši malí priatelia z Materskej školy v Košútoch.

Dňa 11. decembra 2019 bol v našom zariadení, v DSS, Košúty, doslova „nabitý“
program. Dopoludnia nás navštívil náš spriatelený spevokol, ktorý pôsobí pri Klube dôchodcov v

Deviaty december 2019 bol v DSS Košúty špeciálny tým, že prijímatelia sociálnych služieb mali možnosť podstúpiť skrášlenie svojej „Koruny krásy“ - čiže svojho účesu.

Stránky