Naše aktivity

Dňa 19.3. 2019 PSS z DSS Košúty v dopoludňajších hodinách zažili návrat do minulosti a to bez toho, že by sme použili „stroj času“. Navštívili sme Ľudový dom v Matúškove pri Galante.

Ako už býva zvykom v našom zariadení, ani tento rok nám nechýbal karneval. Dňa 5. marca 2019 sme sa v popoludňajších hodinách stretli v jedálni zariadenia.

V mesiaci február sa už aj v našich končinách pomaly, ale isto udomácnil a zľudovel sviatok Svätého Valentína, ktorý je patrónom zamilovaných. Pri príležitosti tohto sviatku sa dňa 14.2.

Je dobré začať nový rok niečim výnimočným, a v tomto duchu sme začali nový rok aj my. Dňa 10.

V tohtoročnom predvianočnom období naše zariadenie DSS pre dospelých Košúty zažilo milé prekvapenie, boli sme kontaktovaní občianskou iniciatívou zastúpenou p.

Tohtoročné adventné obdobie bolo v DSS Košúty bohaté na kultúrne podujatia a finišovalo slávnostným vianočným obedom, ktorý sa uskutočnil v popoludňajších hodinách v reštaurácií Eden v Galante dňa 20.12. 2018.

Dňa 19. decembra 2018 zavítali do nášho zariadenia v dopoludňajších hodinách deti z miestnej základnej školy. Vystúpili s pekným vianočným programom a my sme ich úsilie ocenili silným potleskom a sladkosťou.

Dňa 18. decembra 2018 spevokol zariadenia DSS pre dospelých Košúty v podvečerných hodinách sa zúčastnil na kultúrnom programe, ktorý je už tradične súčasťou Vianočných trhov v Galante.

Stránky