Naše aktivity

V dopoludňajších hodinách dňa 13. decembra 2019 zavítali do nášho domova – do DSS v Košútoch naši malí priatelia z Materskej školy v Košútoch.

Dňa 11. decembra 2019 bol v našom zariadení, v DSS, Košúty, doslova „nabitý“
program. Dopoludnia nás navštívil náš spriatelený spevokol, ktorý pôsobí pri Klube dôchodcov v

Deviaty december 2019 bol v DSS Košúty špeciálny tým, že prijímatelia sociálnych služieb mali možnosť podstúpiť skrášlenie svojej „Koruny krásy“ - čiže svojho účesu.

S príchodom dlho očávaného dňa narastalo aj očakávanie našich obyvateľov. A konečne to dňa 6.12. 2019 „vypuklo“ a naše zariadenie navštívil Mikuláš.

Aká by to bola „Katarína“ bez Katarínskej zábavy? Toto sme si povedali aj my, v DSS, Košúty a dňa 25.

Dňa 22. októbra 2019 do nášho zariadenia – do Domova sociálnych služieb v Košútoch zavítal v dopoludňajších hodinách hosť – pán mjr. Ing.

Dňa 17.10.2019 sa v priestoroch DSS Košúty vykonávala masáž, ktorú vykonávala pani masérka Silvia Szakálová.

Dňa 24. septembra 2019 sa za finančnú podporu ministerstva kultúry SR v objekte Inovatech Technický inkubátor v Sládkovičove konal XII. ročník medzinárodný hudobný festival pod názvom „Košútsky hudobný kľúč.

Stránky