Naše aktivity

V dňoch 25.9. - 26.9.2017 sa v DSS v Košútoch zamestnanci zdravotného, výchovného a sociálneho úseku zúčastnili  kurzu posunkového jazyka.

V Domove sociálnych služieb pre dospelých Košúty dňa 25.08.2017 sa konalo neformálne stretnutie klientov, rodinných príslušníkov a zamestnancov s cieľom utužiť rodinné a priateľské väzby.

Horúci letný deň 18.8.2017 sa zamestnanci a klienti DSS v Košútoch rozhodli spríjemniť sebe aj klientom a zamestnancom z DSS Medveďov, DSS Lehnice, DSS Šintava, DD a DSS Sereď,  DD Patria Galanta akciou "Gulášpárty".

Upršaný, studený letný deň 27.7.2017 si klienti a zamestnanci DSS Košúty spolu s klientmi DD Pátria rozhodli spríjemniť výletom na zámok v Holíči.

26.6.2017 sa zamestnanci a klienti DSS v Košútoch rozhodli spríjemniť si letný deň spoločným výletom na hrad Devín.

V dňoch 19.6.-20.6.2017 DSS Košúty organizoval kurz Bazálnej stimulácie, nielen pre svojich odborných zamestnancov, ale aj pre ostatných záujemcov (DSS Horný Bar, DSS Medveďov, DSS Galanta, DSS Jahodná, DSS Šintava a 

Na želanie klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých zorganizoval nie každodennú udalosť, slávnostný novoročný obed v reštaurácii. Akcia sa uskutočnila dňa 25.

Stránky