Stavanie "Mája" v DSS Košúty

Tradície sú na to, aby sa zachovávali, a tohto sa držíme aj my, v DSS pre dospelých Košúty. Dňa 30. apríla 2019 sme si v popoludňajších hodinách pripomenuli a zrealizovali tradíciu našich predkov – tzv. "Stavanie Mája", ktorej symbolika spočíva v oslave víťaztva jari nad zimou. V areáli zariadenia sme vybrali vhodný strom, ktorý nám pomohli páni údržbári vypíliť a odstrániť bočné vetvy. Následne sme ho vyzdobili farebnými krepovými stužkami a potom prebiehalo jeho ukotvenie do vopred vykopanej
jamy.

A keďže nás tento rok slniečko pri jeho stavbe nezahrialo, veríme, že aj náš "Máj", ktorý sme postavili na oslavu jari, privolá čo najskôr teplé slnečné lúče na oblohu.

Mgr. Beata Bedecsová

Fotogaléria: 
Veselé partia
Zdobenie mája