Predvianočné posedenie

Dňa 11. decembra 2019 bol v našom zariadení, v DSS, Košúty, doslova „nabitý“
program. Dopoludnia nás navštívil náš spriatelený spevokol, ktorý pôsobí pri Klube dôchodcov v
dedine Jánovce. Zaspievali nám piesne zo svojho repertoáru a potom sme si aj my spolu s nimi
zaspievali vianočné piesne. Uvarili sme si kávu, čaj, pochutili sme si na dobrých koláčikoch,
ktoré pre nás napiekli naši priatelia z Jánoviec, a tiež ochutnali medovníčky, ktoré zas boli našim
„dielom“. Potom sme sa spolu s návštevou naobedovali v jedálni – mali sme dobrý guláš, - a
pokračovali v programe. V popoludňajších hodinách k nám prišiel ďalší – tiež hudobný hosť –
pani učiteľka spevu zo ZUŠ, Šaľa, - Dis.Art. Katalin Vanko, spolu so svojou študentkou Ninou
Baluškovou. Nina – študentka zdravotnej školy je veľmi nadaná speváčka, spievajúca prevažne v
cudzích jazykoch. Zaspievala nám známe piesne vo francúzštine a angličtine – nechýbala
tradičná, moderná vianočná pieseň – Last Christmas. U našich obyvateľov zožali naši hostia
veľký potlesk. V závere nášho spoločného dňa sme všetkým našim hosťom popriali príjemné
prežitie sviatkov a sľúbili si, že sa určite stretneme aj nabudúce. Ďakujeme im zo srdca za to, že
nám takto prišli spríjemniť predsviatočné obdobie.

Mgr. Beata Bedecsová

Fotogaléria