Naše aktivity

Dňa 22.3.2018 sa na základe pozvania kolegov z Domova dôchodcov /DD/ v Dolných Salibách zúčasnili zamestnanci DSS pre dospelých Košúty predajnej výstavy výrobkov, ktorá sa uskutočnila v priestoroch DD v Dolných Salibá

Dňa 13.2. 2018 navštívili vybraní klienti DSS Košúty Múzeum dopravy v Bratislave, ktoré má sídlo v priestoroch hlavnej železničnej stanice.

Dňa 1.2.2018 skupina vybraných klientov DSS Košúty navštívila Múzeum holokaustu v Seredi.

Dňa 29.12.2017 sa v DSS Košúty uskutočnila Silvestrovská zábava, kde sme sa pri hudbe, tanci a vtipných scénkach zabávali a bujaro oslávili koniec roka 2017.

Tohtoročné adventné obdobie bolo v DSS Košúty bohaté na kultúrne podujatia a bolo korunované slávnostným vianočným obedom v Hoteli Grand v Sládkovičove.

S príchodom decembra narastalo očakávanie klientov DSS Košúty. Šiesty december sa blížil a ním aj dlho očakávaný príchod Mikuláša, ktorý ako každý rok zavítal medzi klientov so svojimi pomocníkmi.

Adventné obdobie klientom DSS Košúty prišla spríjemniť hudobná formácia MAGNOLIA -TRIO. Svojim krásnym spevom vyčarili naozaj slávnostnú atmosféru a spolu so spevákmi si veru zanôtili aj klienti.

Ťažký osud, krajší život!

Stránky