Naše aktivity

Tohtoročné adventné obdobie bolo v DSS Košúty bohaté na kultúrne podujatia a bolo korunované slávnostným vianočným obedom v Hoteli Grand v Sládkovičove.

S príchodom decembra narastalo očakávanie klientov DSS Košúty. Šiesty december sa blížil a ním aj dlho očakávaný príchod Mikuláša, ktorý ako každý rok zavítal medzi klientov so svojimi pomocníkmi.

Adventné obdobie klientom DSS Košúty prišla spríjemniť hudobná formácia MAGNOLIA -TRIO. Svojim krásnym spevom vyčarili naozaj slávnostnú atmosféru a spolu so spevákmi si veru zanôtili aj klienti.

Ťažký osud, krajší život!

Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty organizoval v dňoch 25. - 26.10.2017 v Kultúrnom dome v Čiernom Brode už jubilejný X. ročník hudobného festivalu pod názvom Košútsky hudobný kľúč.

V dňoch 25.9. - 26.9.2017 sa v DSS v Košútoch zamestnanci zdravotného, výchovného a sociálneho úseku zúčastnili  kurzu posunkového jazyka.

V Domove sociálnych služieb pre dospelých Košúty dňa 25.08.2017 sa konalo neformálne stretnutie klientov, rodinných príslušníkov a zamestnancov s cieľom utužiť rodinné a priateľské väzby.

Horúci letný deň 18.8.2017 sa zamestnanci a klienti DSS v Košútoch rozhodli spríjemniť sebe aj klientom a zamestnancom z DSS Medveďov, DSS Lehnice, DSS Šintava, DD a DSS Sereď,  DD Patria Galanta akciou "Gulášpárty".

Stránky