• aaa
  • Budova DSS Košúty
  • Budova DSS Košúty

Výlet do okolia Dunaja

Dňa 25.10.2023 sme absolvovali výlet a obyvatelia DSS Košúty mali možnosť si prehliadnuť VD Gabčíkovo. Mali sme možnosť vidieť fungovanie plavebných komôr, nakoľko sme boli svedkami ich napúšťania a vypúšťania v súvislosti s plavbou lode cez sústavu komôr. Poprechádzali sme sa po korune hrádze, ktorá zadržiava milióny litrov vody, ktoré slúžia na výrobu zelenej elektrickej energie. Na informačných paneloch sme si mali možnosť naštudovať prínos VD Gabčíkovo pre okolitú prírodu, pre faunu a flóru, ale aj pre ľudí, ktorí žijú a pracujú v oblasti VD Gabčíkovo. Potom sme sa presunuli do Bratislavy, kde je pri dunajskom brehu umiestnená Galéria Danubiana. Tu sme si pozreli vystavené umelecké diela, obrazy a aj sochy a kochali sa panorámou Dunaja, ktorý je z budovy dobre vidieť, nakoľko budova je postavená aj ako vyhliadkové miesto na Dunaj. V samotnej galérii sme si dali kaviarni kávičku, koláčiky a spracovávali krásu, ktorú nám poskytol dnešný deň a pohladila aj naše duše.

Fotogaléria